วันเสาร์ที่ 3 กันยายน พ.ศ. 2554

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2546

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2545

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2544

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2543

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2542

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2541

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2547

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2554

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2553

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2552

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2551

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2550

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2549

รูปภาพศิษย์เก่า SPK_2548